Register verwerkingsgegevens Paardentandarts Roos Tavenier

Verantwoordelijke: A.R. Tavenier
Bedrijfsadres: Hoefweg 4, 3772 MH, Barneveld
KvK nummer: 61235504

Persoonsgegevens
Volgende persoonsgegevens worden in de administratie bewaard:
• Naam
• Adres
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Gebitskaart
• Kenmerken paard
• Medische gegevens paard
• Adres paard
• Data bezoek
• Facturen

Gebruik persoonsgegevens
– Wettelijke verplichting medicijnregistratie. Voor de wet is ieder paard bestemd voor de slacht tenzij anders bepaald. Daarom moet het gebruik van ieder medicijn genoteerd worden: wanneer het gegeven is aan welk paard en met NAW-gegevens van de eigenaar. Dit heet het logboek. De wettelijke bewaartermijn bedraagt vijf jaar.
– Wettelijke verplichting om de administratie te bewaren. De wettelijke bewaartermijn hiervan bedraagt zeven jaar. Hiervoor moeten facturen inclusief NAW-gegevens worden bewaard.
– Het adres en e-mailadres wordt gebruikt om gebitskaarten en facturen toe te sturen.
– Gebitskaarten worden gebruikt als medisch dossier voor paarden, zodat bij volgende bezoeken kan worden teruggegrepen op eerdere behandelingen en constateringen. Gebitskaarten zijn ten alle tijden beschikbaar voor paardeneigenaren en kunnen met hun toestemming worden verstrekt aan derden.

Opslag data
– De gegevens worden in een speciaal ontworpen app opgeslagen. De gegevens zijn geback-upt in een cloudomgeving. De toegang tot de app en cloud zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. Het wachtwoord wordt periodiek gewijzigd.
– Bij een datalek zal hiervan een melding gemaakt worden in het logboek en onderzocht worden of deze lek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
– Persoonsgegevens worden verwijderd binnen zes maanden na afloop van het zesde
kalenderjaar waarin de laatste behandeling heeft plaatsgevonden, van een paard van de
paardeneigenaar.